Cổ kim công tử

Công tử thời... Bảo Đại!

16:07 03/05/2011

Cụm từ "có từ thời Bảo Đại" được dân Nam Kỳ dùng thay cho "ngày xửa, này xưa..". Bởi vậy, khi nhắc đến một điển cố thậm chí là những câu chuyện có trước năm 1975, các bậc cao niên thường mở đầu bằng giọng ề à rằng "…thời Bảo Đại còn…". Các công tử được nhắc đến nhiều nhất chính là Hắc-Bạch công tử. Câu chuyện về họ chật đầy trong sách vở và phương tiện truyền thông, nhưng đa số là giai thoại.
>> Cậu Hai Miêng Lưu linh miễn tử

Ý kiến bạn đọc