Chuẩn bị xét xử lại vụ án Nông trường Sông Hậu:

Công và tội, lý và tình

10:15 16/03/2011

Cơ quan tiến hành tố tụng đang thực hiện các công đoạn tố tụng xét xử lại vụ án Nông trường Sông Hậu và một lần nữa, các luồng tranh luận lại nóng. ở bài viết này, chúng tôi muốn tiếp cận vụ án sâu hơn cả mặt công và tội, lý và tình.

Ý kiến bạn đọc