Đấu tranh chống tham nhũng và vi phạm pháp luật của một số nước trên thế giới

16:03 23/02/2011

Vấn đề tham nhũng và vi phạm pháp luật trong lực lượng cảnh sát ở nước nào cũng có. Tuy nhiên, ở mỗi nước đều có những đặc thù của họ và việc tổ chức đấu tranh của mỗi nước cũng khác nhau.

Ý kiến bạn đọc