Gặp cặp tình nhân giết chủ nhà nghỉ: Lời khẩn cầu gửi tới mẹ cha

15:45 30/04/2011

Bởi hành động của cặp tình nhân giết chủ nhà nghỉ là không thể dung thứ, nhưng bức thư của Luân và những lời kể của các điều tra viên về hoàn cảnh của các đối tượng khiến chúng tôi cảm thấy chúng vừa đáng giận, vừa đáng thương….

Ý kiến bạn đọc