Gửi người đàn bà đốt chồng và những suy ngẫm về sự suy đồi của đức hạnh

10:31 16/03/2011

Gửi bà Liễu! Khó có thể dùng từ nào để miêu tả tội ác cả bà. Tại sao bà có thể tàn nhẫn như vậy!? Cùng một lúc bà đã giết chết một con người, phá tan một gia đình và bôi bẩn đức hạnh của người phụ nữ!

Ý kiến bạn đọc