Thư gửi chiều thứ Năm:

Gửi những cô hồn trong ngày lễ Vu Lan

15:33 26/08/2011

Hỡi tất cả những cô hồn ở bên kia thế giới, tôi xin thay mặt nhân loại này để làm một công việc hết sức vĩ đại là trả lời tất cả những thắc mắc mà các cô hồn gửi cho tôi trong ngày lễ xá tội vong nhân vừa diễn ra. Trước hết, cho tôi bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi đã được các cô hồn tin tưởng gửi cho lá thư tay mà nghe đâu để chuyển nó từ âm tào địa phủ lên đến bến trần gian, các côn hồn đã phải "chung chi" cả triệu đô la âm phủ.

Ý kiến bạn đọc