Lạc loài giữa những tình thân

15:43 30/04/2011

Đến khi gặp nạn mới biết thân hay sơ, ai thương mình thật và ai là kẻ giả vờ. Khi vui thì ai chẳng muốn đến gần, lúc buồn mới thấy tình thân đáng quý biết nhường nào. Tôi đang sống trong những ngày lo lắng, nếu không có anh cả thì tôi chẳng biết làm gì. Lúc này mọi người đi đâu hết vậy? Khi tôi hoạn nạn, mọi người lại từ bỏ tôi?

Ý kiến bạn đọc