Nhịn ăn - thử thách bản thân hay cuộc chơi nhiều cảm giác

16:13 04/06/2011

Hiện nay có khá nhiều người sau khi đã tìm hiểu các tài liệu liên quan đã tiến hành việc nhịn ăn hay tiết thực theo nhiều phương cách khác nhau và cũng vì các mục đích khác nhau. Xung quanh chuyện nhịn ăn có khá nhiều điều đặc biệt và nhất là tác dụng của nó cũng được thêu dệt một cách lạ kỳ…

Ý kiến bạn đọc