Những người đàn bà bước ra khỏi bóng tối bất hạnh

09:47 24/01/2011

Họ là những người phụ nữ bất hạnh. Nhưng vượt qua tất cả những bất hạnh ấy, những người phụ nữ này vẫn có thể đứng lên một lần nữa để làm lại cuộc đời.

Ý kiến bạn đọc