Tiết lộ mới về "cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh"

20:52 16/08/2011

Huyền thoại về vật thể bay không xác định (UFO) đã tồn tại từ nhiều thế kỷ nay. Rất nhiều người đã khẳng định từng nhìn thấy đĩa bay, thậm chí, người ta còn trưng ra vô số hình ảnh, bằng chứng về sự tồn tại của vật thể này. Vào những ngày đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố một số chi tiết mới trong báo cáo liên quan đến "nền văn minh ngoài trái đất".

Ý kiến bạn đọc