Tôi có phải người đàn bà đào mỏ?

13:10 04/05/2011

Tôi không phải mẫu đàn bà lợi dụng, thực tình là như vậy. Bởi vì mẹ tôi giàu và tôi là một người đủ thông minh để có thể kiếm được tiền. Thực ra bây giờ cơ hội kiếm tiền dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn thông minh vừa đủ, chỉ cần đừng quá tham lam, ham giàu có vô độ, chỉ cần bạn đừng quá ngu ngốc tin vào một phép mầu từ một người nào đó bên cạnh, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Ý kiến bạn đọc