Văn Cao với Thăng Long hành khúc

08:29 10/02/2011

Vào một buổi chiều khoảng năm 1943 khi cùng Doãn Tòng đi xem phim trên đường trở về, với ám ảnh về sự tàn bạo của quân Nhật trong bộ phim trong đầu Văn Cao bỗng rung nét nhạc "Cùng tiến bước về phương Thăng Long thành đứng …" . Thăng Long hành khúc ca của Văn Cao đã ra đời như thế đó.

Ý kiến bạn đọc