Xuất ngoại săn bảo kiếm

09:28 14/03/2011

Để thỏa mong ước sở hữu "bảo vật", lắm tay chơi ham hố xuất ngoại tìm đến "chợ đồ cổ" bên kia biên giới đốt cả đống tiền rinh về những thanh kiếm mà họ tin sái cổ là "bảo kiếm". Nhưng sự thật không hẳn như vậy!

Ý kiến bạn đọc