Bảo kê đồng ruộng - loại tội phạm mới cần xử lý triệt để

14:18 12/10/2017

Lợi dụng vào mùa gặt, khi nhiều nhà nông có nhu cầu thuê máy gặt lúa, các đối tượng đã yêu cầu các chủ máy gặt phải nộp tiền bảo kê thì mới cho hoạt động trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc