Bi kịch từ bàn phím

15:00 30/05/2014

Sự phát triển của Internet đã mang lại vô vàn tiện ích cho xã hội loài người. Bên cạnh đó, Internet vẫn tồn tại những mặt tiêu cực mà người dùng khó lòng kiểm soát được. Bắt nạt, giết người và “chủ nghĩa ăn thịt người” là những từ ngữ phản ánh thực trạng đáng buồn đó.

Ý kiến bạn đọc