Bộ mặt thật của “nhà hoạt động xã hội” Nguyễn Năng Tĩnh

10:48 05/06/2019

Nguyễn Năng Tĩnh còn lợi dụng danh nghĩa giáo viên dạy thanh nhạc để nhồi nhét tư tưởng lệch lạc cho thế hệ trẻ bằng cách dạy các cháu hát những bài hát có nội dung kích động chống chính quyền.

Ý kiến bạn đọc