Chiếc nhẫn mặt ngọc

08:00 28/04/2015

Dung nói với Thiện, cưới là một việc trọng đại với người con gái. Đời người chỉ cưới một lần, phải có cái giá trị của nó, chiếc nhẫn là một biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt và một cuộc hôn nhân sâu sắc. Phải là một chiếc nhẫn có đính hồng ngọc, dù nhỏ cũng có giá trị ít nhất là ba chục triệu đồng mới xứng.

Ý kiến bạn đọc