Đội lốt cà sa

17:30 20/11/2013

Thầy Thích Đức Hoan đi nhanh vào hậu cung làm mọi người chưng hửng, vì ai cũng tưởng sẽ nghe thầy dặn dò nhiều điều hơn về nền nếp lễ bái ở chùa này. Mấy năm nay chùa vắng tanh, đến giờ mới có thầy về, mọi người vui hẳn lên. Lại nghe nói sắp tới, thành phố còn chứng nhận cho chùa là di tích văn hóa cơ. Thật vinh hạnh và nhớ ơn thầy Thích Đức Hoan.

Ý kiến bạn đọc