Đốt nhà hàng xóm vì... ghét

21:12 01/03/2017

Trà cứ nuôi mối thù cho đến một ngày, anh ta quyết đốt nhà người hàng xóm để giải quyết ân oán nợ nần.

Ý kiến bạn đọc