Hai anh em rủ nhau cướp tiệm vàng để trả nợ

15:00 09/03/2015

Trong lúc bí tiền, bồng bột, Trường rủ em trai tạo màn kịch một vụ mua bán để cướp tiền chủ tiệm vàng. Cướp không thành nhưng anh em Trường thì tan tành giấc mơ giảng đường.

Ý kiến bạn đọc