Hồn ma ám ảnh

10:00 17/09/2015

Nằm thao thức đến gần sáng vẫn không sao ngủ được, lại như mọi đêm trước, Vũ cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Có lúc bỗng nghe thấy tiếng ngáy của mình. Rồi lại như có tiếng ngáy của vợ bên cạnh. Vũ không tin ở tai mình nữa khi nghe tiếng vợ thì thào những lời âu yếm như chưa hề đi xa. Có lúc hoảng quá, Vũ ngồi bật dậy thở dốc, rồi chong đèn cho sáng chưng.

Ý kiến bạn đọc