Nam sinh viên dằn mặt tình địch bằng a xít:

Không ăn được đạp đổ

10:47 25/09/2015

Đàn bà đánh ghen bằng a xít không lạ, nhưng đàn ông, mà lại là một sinh viên, tương lai ngời ngời, cũng mang a xít đi nói chuyện với tình địch, vì không được yêu, thì đúng là vừa không đáng mặt nam nhi, vừa thể hiện lối tư duy nông cạn, hẹp hòi.

Ý kiến bạn đọc