Khu nhà ma

09:00 13/04/2015

Ngôi nhà ấy ở trên sườn đồi. Ma thì chưa ai nhìn thấy nhưng nghe nói ai cũng rợn. Nói là sườn đồi nhưng thực tình đó là mảnh đất rộng khoảng ba héc ta được san phẳng từ vài năm nay. Mọi chuyện ma ở căn nhà to như cái đình này đều từ cái mồm anh chàng cò đất phát ra cả.

Ý kiến bạn đọc