Những “kỳ án” ở vùng cao

08:36 27/02/2017

Vùng rừng núi phía Bắc nước ta vốn lắm chuyện lạ. Tại đây đã xảy những vụ án mà kể ra có thể người dưới xuôi sẽ cho là “bịa”, song lại là thật 100%.

Ý kiến bạn đọc