Trách nhiệm trên không gian mạng nhìn từ vụ án Tuấn "khỉ"

16:24 27/02/2020

Việc sử dụng mạng xã hội nói chung và Youtube, Facebook nói riêng là quyền của mỗi người, nhưng văn hóa dùng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội phải tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng là điều mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.

Ý kiến bạn đọc