Vết trượt của những đứa trẻ "dạt vòm"

16:00 13/07/2017

Lúc đầu chúng gom những vật được cha mẹ sắm cho đem bán lấy tiền. Hết tiền lại rủ nhau cùng đi cướp để nuôi ma túy và cứ thế trượt dài...

Ý kiến bạn đọc