Chán đàn ông, tôi đâm ra tuyệt vọng…

15:28 16/08/2013

Tôi đã tính bỏ lại tất cả để trở thành một con người khác. Ở đó, tôi sẽ sống như một nữ tu khép kín, không liên quan đến cuộc đời. Quá mệt mỏi, mọi thứ rất rối ren. Tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Ý kiến bạn đọc