Có nên vì tiền mà chấp nhận tất cả?

12:00 31/12/2014

Năm tôi lên 7 tuổi thì mồ côi cha. Mẹ tôi kể rằng bố tôi mất trong một hoàn cảnh rất thương tâm: Đi buôn bè từ mạn ngược về, bị nước lũ cuốn phăng, phải một tuần sau mới tìm thấy xác.

Ý kiến bạn đọc