Những ẩn ức cần chia sẻ số 22:

Tôi có nên li dị?

16:02 11/09/2013

Tôi có nên li dị chồng không, để trả cho anh về với đời sống mà anh ấy từng có, với vợ cũ và với các con của anh ấy. Nhưng, nếu li dị, thì ngay giờ phút này đây, tôi cũng không hình dung là sau khi chia tay anh thì cuộc sống của tôi và con tôi sẽ như thế nào?

Ý kiến bạn đọc