5 tổ chức tội phạm nhiều tiền nhất thế giới

09:00 28/07/2015

Tội phạm có tổ chức luôn là vấn đề đau đầu đối với an ninh trật tự của các quốc gia. Với tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm, thực hiện nhiều loại tội phạm khác nhau và có tính liên kết cao giữa các tổ chức, thậm chí tham gia vào hệ thống chính trị để chi phối quyền lực nhà nước phục vụ mục đích phạm tội, các tổ chức tội phạm ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn từ các hoạt động phạm tội của mình. Một số tổ chức tội phạm trở nên rất giàu có với số tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ USD, trong đó có 5 tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất.

Ý kiến bạn đọc