Ấn Độ:

Triệt băng gian lận thi cử có tham gia từ tổng đài điện thoại đến phụ huynh

14:40 14/06/2018

Gian lận trong thi cử là chuyện phổ biến tại Ấn Độ và dịch vụ này được tổ chức một cách rất công phu.

Ý kiến bạn đọc