Ấn Độ đối mặt với tình trạng gia tăng của nạn buôn bán trẻ em

17:06 28/10/2020

Ở Ấn Độ, trẻ em được phép làm việc từ năm 14 tuổi nhưng chỉ trong các doanh nghiệp liên quan đến gia đình và không bao giờ trong điều kiện độc hại.

Ý kiến bạn đọc