Ấn Ðộ xây căn cứ quân sự ở nước ngoài

10:43 14/03/2018

Ấn Ðộ đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ quân sự ở Seychelles như một phần của cuộc tranh giành ảnh hưởng đang diễn ra với Trung Quốc tại khu vực Ấn Ðộ Dương.

Ý kiến bạn đọc