Báo cáo của Cảnh sát Mỹ: 1 tin 10, 10 tin 1

13:57 24/11/2016

Những con số thống kê của cảnh sát được sử dụng để gây ảnh hưởng đến những quyết định chính sách lớn và điều hướng hàng tỷ USD tài trợ vì nó có thể giúp ngành cảnh sát được kính trọng hay ghét bỏ. Tuy nhiên, những con số này thường không đầy đủ hoặc sai lệch.

Ý kiến bạn đọc