Báo động đào trộm Bitcoin bằng máy tính công ty

17:46 23/04/2018

Theo một giám đốc an ninh mạng hàng đầu, hàng ngàn nhân viên đang lợi dụng máy điện toán của công ty để khai thác mỏ bitcoin.

Ý kiến bạn đọc