Bảo vệ di sản văn hoá trong đại dịch COVID-19

11:27 30/06/2020

Di sản văn hóa là một phần di sản chung của nhân loại, là bằng chứng độc đáo và quan trọng về sự tiến hóa của con người và bản sắc riêng của từng quốc gia, dân tộc. Trong xã hội hiện đại, tầm quan trọng của việc bảo vệ các di sản văn hóa càng được nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc