Bê bối tin tặc Facebook nghiêm trọng đến đâu?

09:54 07/10/2018

Lỗi bảo mật mới nhất của Facebook là một sự ô nhục, theo Business Insider.

Ý kiến bạn đọc