Bi kịch của lao động nước ngoài giúp việc nhà ở Jordan

09:46 19/06/2019

Lao động giúp việc nhà ở Jordan phần lớn đến từ Philippines, Bangladesh, Sri Lanka và Uganda.

Ý kiến bạn đọc