Bộ Quốc phòng Mỹ và vũ khí điều khiển bằng tâm trí

16:02 14/06/2019

DARPA, bộ phận nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ đang chi tiền cho các nhà khoa học để phát minh ra cách đọc ngay lập tức tâm trí của những người lính bằng cách sử dụng các công cụ như kỹ thuật di truyền của não người, công nghệ nano và tia hồng ngoại.

Ý kiến bạn đọc