Bolivia:

Lắp đặt hệ thống radar để chống tội phạm ma túy

11:00 19/11/2015

Với chủ trương phòng chống tội phạm ma túy là chiến lược cốt lõi để bảo vệ an ninh và mang lại trật tự xã hội, chính phủ Bolivia đã quyết định đầu tư mua thêm 13 radar để phòng chống loại tội phạm này. 

Ý kiến bạn đọc