Các băng đảng tại Tây Ban Nha và Pháp đưa người nhập cư trái phép để trồng cần sa

11:14 18/09/2020

Các băng đảng mafia đã bóc lột những người di cư trái phép, dưới hình thức bắt họ trồng cần sa và đối xử với họ trong những điều kiện bị coi như là những kẻ nô lệ, trong rất nhiều trang trại ở Tây Ban Nha.

Ý kiến bạn đọc