Canada:

Người da đen bị cảnh sát phân biệt đối xử

16:43 16/12/2018

Với “di sản” về chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, mặc dù có các luật lệ và hệ thống nhân quyền vững mạnh để giải quyết sự kỳ thị, song tại Canada, những người da màu vẫn không được đối xử một cách bình đẳng.

Ý kiến bạn đọc