Cảnh sát Anh đối mặt với yêu cầu bằng cấp mới

16:54 19/07/2017

Ðứng trước tình hình như hiện nay, Cảnh sát nước Anh phải đáp ứng được các nhu cầu đòi hỏi về trình độ học vấn đi kèm với một số bằng cấp cần phải có.

Ý kiến bạn đọc