Cảnh sát Italy trong cuộc chiến chống tân phát xít

07:00 15/05/2020

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc ngày 14/8/1945 với thắng lợi của Liên minh toàn nhân loại trước "tam giác trục" theo chủ nghĩa phát xít Đức - Italy - Nhật Bản. Đại diện của 3 nước này đã lần lượt phải cúi đầu ký kết biên bản đầu hàng, nhưng tư tưởng sôvanh, kỳ thị chủng tộc, phân biệt tôn giáo, bài ngoại và những gì tương tự đâu phải đã chịu cáo chung, mà vẫn còn tàn dư là chủ nghĩa tân phát xít.

Ý kiến bạn đọc