Cảnh sát Singapore - Hiện đại và thân thiện

08:00 23/02/2015

Từ chỉ 11 sỹ quan ngày đầu thành lập, đến nay, Cảnh sát Singapore đã là lực lượng lớn mạnh với gần 39.000 người góp phần quan trọng giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều năm gần đây, lực lượng Cảnh sát Singapore luôn nằm trong danh sách 5 lực lượng Cảnh sát quốc gia tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu).

Ý kiến bạn đọc