Cảnh sát Australia và niềm tin trong hợp tác với Cảnh sát Việt Nam

09:30 24/02/2015

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) chính thức được thành lập năm 1979 trên cơ sở sáp nhập ba cơ quan hành pháp thuộc khối liên hiệp Anh tại Australia. Theo luật liên bang, AFP nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đứng đầu AFP là Tổng thanh tra cảnh sát. AFP có mạng lưới sỹ quan liên lạc với nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ với 33 văn phòng liên lạc ở ngoài nước. AFP có quân số khoảng 6.500 người.

Ý kiến bạn đọc