Cảnh sát robot - một lực lượng hành pháp đặc biệt

14:43 25/07/2016

Trong những năm qua, khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng ngày càng nhiều trong công tác cảnh sát tại nhiều nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ. Rất nhiều thành tựu đã và đang phát huy tác dụng, mở ra triển vọng to lớn và những hướng đi mới trong công tác cảnh sát. Một trong những ứng dụng đó là các cảnh sát robot…

Ý kiến bạn đọc