Châu Á: Báo động nạn hối lộ sex

11:00 24/11/2014

Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK) đang soạn thảo một đạo luật mới nhằm kiểm soát hành vi hối lộ quan chức bằng... tình dục.

Ý kiến bạn đọc