Chìm tàu

13:00 26/10/2016

Khoang hầm chứa hàng đã ngập tràn nước. Một số khách chậm chân đã nhìn thấy nước dâng lên hốt hoảng chẳng còn xác định được lối đi nữa. Đèn lại chợt tắt ngấm. Có đứa trẻ sợ quá khóc gào lên. Trung úy công an cầm đèn bão chạy xuống định dẫn đường cho mấy người, thì bất ngờ phát hiện một mái đầu bạc đang lúi húi ở cuối khoang khách.

Ý kiến bạn đọc