Chương trình xóa sổ cướp biển của Liên hợp quốc

18:00 07/05/2015

Tội phạm hàng hải đã và đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tới người đi biển, giao thương quốc tế và sự ổn định khu vực.

Ý kiến bạn đọc